Sustavi za ispitivanje

KTS Truck
Marginal Column
Content

Sveobuhvatan dijagnostički raspon

Boschevi sustavi za ispitivanje omogućuju brzu i jednostavnu dijagnostiku za sve uobičajene marke modernih gospodarskih vozila.