Servis klimatizacijskih uređaja

Content 1
ACS 863 ACS 863 ACS 863

ACS 863

Za klasu bolji kada se izvodi servis klima uređaja koji rade s rashladnim sredstvom R1234yf

ACS 561 ACS 561

ACS 561

Potpuno automatski uređaj za servis klime motornih vozila, koja radi s rashladnim sredstvom R-1234yf

 
Content 2
ACS 763 ACS 763 ACS 763

ACS 763

Za klasu bolji kada se izvodi servis klima uređaja koji rade s rashladnim sredstvom R1234yf

 
Content 3
ACS 753 ACS 753 ACS 753

ACS 753

Za klasu bolji kada se izvodi servis klima uređaja koji rade s rashladnim sredstvom R1234yf

ACS 810 ACS 810 ACS 810

ACS 810

Automatska jedinica za servis klimatizacijskih sustava teretnih vozila